Facebook

Hitler's Speeches (00:01:31)
+ 33 related clips

Show available content from this video:

You can download the latest Adobe Flash Player here, then you have to enable the Javascript in your browser!

If you use iPhone, iPad, iPod, etc. try using Skyfire the ultimate browser

Download:

download link will be emailed after the payment is completed

Available formats: PAL: SD 720x576 25 fps 4.175 Kbit/sec
NTSC: SD 720x486 29,97 fps 4.175 Kbit/sec
Filesize: 46 Mb
Download format - web quality: 480x360 800 Kbit/sec
Sound: 192 Kbit/sec 48 KHz stereo
Still images from SD video jpg 720x576
Documents: html

Storyboard:

Click to view the video from this part!
show images
Hitler's Speeches - 0001.sec Hitler's Speeches - 0034.sec Hitler's Speeches - 0045.sec Hitler's Speeches - 0057.sec Hitler's Speeches - 0087.sec

Title:

Hitler's Speeches

Rights-Managed, Footage

Location and time:

Germany, 1930s

Description:

Hitler's Speeches:


Other languages: show / hide


Vietnamese :

Adolf Hitler, Hitler, chiến tranh, bài phát biểu, Đệ nhị thế chiến, WW 2, Wolrd chiến tranh 2, chiến tranh, nhà độc tài, Đệ Tam Quốc xã, phát xít Swastika, chữ Vạn, thập niên 1930, chủ nghĩa xã hội quốc gia, chủ nghĩa phát xít, chế độ độc tài, Đức, chủ nghĩa phát xít, lãnh đạo, nhân dân, người lính, chính trị, chính trị gia, đồng phục quân đội, đồng phục, autofahrt tại München, chữ Vạn cờ trong xe đường phố, khối lượng, kỷ niệm người, Đảng công nhân Đức quốc gia xã hội chủ nghĩa, Đảng Quốc xã, thủ tướng Đức, bộ trưởng ngoại giao, Reichskanzler, Mein Kampf, Pan-Germanism, chống Do Thái, chống chủ nghĩa tư bản, chống chủ nghĩa cộng sản, lôi cuốn oratory, tuyên truyền, Cộng hòa Weimar, chế độ độc tài độc đảng, totalitarian, độc đoán, trật tự mới, tuyệt đối Đức Quốc xã Đức quyền bá chủ, Lebensraum, Aryan người, Eva Braun, Quốc trưởng của Đức, Braunau am Inn, Munich, Hitler của bài phát biểu, ,


Produced

1930s

Definition:

SD
color audio

Format:

4:3
Original video: This ist the original video - with voice over (German)
Click to view the video from this part!

ID Nr.:

10523

Uploaded:

20-07-2011 13:01:12

Rights-ready pricing
Your price:
Requires all project details to be selected
How to buy/download?

video  image  sound  text  all

I am Hédi, can I help you?

mail  skype  call