Facebook

The Liberation of Europe: 10th Armored Division - Fight for Trier, howitzer, ruins, infantry (00:00:37)
Original video: The Liberation of Europe: The Push to Berlin 6. (00:13:23)

Show available content from this video:

You can download the latest Adobe Flash Player here, then you have to enable the Javascript in your browser!

If you use iPhone, iPad, iPod, etc. try using Skyfire the ultimate browser

Download:

download link will be emailed after the payment is completed

Available formats: PAL: SD 720x576 25 fps 4.459 Kbit/sec
NTSC: SD 720x486 29,97 fps 4.459 Kbit/sec
Filesize: 20 Mb
Download format - web quality: 480x360 800 Kbit/sec
Sound: 192 Kbit/sec 48 KHz stereo
Still images from SD video jpg 720x576
Documents: html

Storyboard:

Click to view the video from this part!
show images
The Liberation of Europe - 0001.sec The Liberation of Europe - 0013.sec The Liberation of Europe - 0018.sec The Liberation of Europe - 0024.sec The Liberation of Europe - 0033.sec

Title:

The Liberation of Europe: 10th Armored Division - Fight for Trier, howitzer, ruins, infantry

Rights-Managed, Footage

Location and time:

Germany, 20-02-1945

Description:

The Liberation of Europe: 10th Armored Division - Fight for Trier, howitzer, ruins, infantry


Other languages: show / hide


Czech :

nacista, Německá říše, druhá světová válka, holocaust, diktatura, nacismu, fašismu, vojenský vůdce, nacistické Německo, Němci, světová válka 2, WW II, WW 2, druhá světová válka, armáda, zbraně, vojáci, spojenci, armáda, osy, boj, bitva, kill, útok, ruiny, zřícenina, zničeného, spojeneckých, vojáci, osvobození, Evropa, Německo, 10. obrněná divize, Trier, houfnice, pěchota, 1945, ,


Hindi :

नाजी, जर्मन साम्राज्य, विश्व युद्ध II, युद्ध, प्रलय, तानाशाही, फ़ासिज़्म, फासीवाद, सैन्य नेता, नाजी जर्मनी, जर्मन, विश्व युद्ध 2, WW द्वितीय, WW 2, द्वितीय विश्व युद्ध, सैन्य, हथियार, सैनिकों, सहयोगियों, सेना, अक्ष, लड़ाई, लड़ाई, को मार डालो, आक्रामक, खंडहर, बर्बाद कर दिया, नष्ट, मित्र, सैनिकों, मुक्ति, यूरोप, जर्मनी, 10 वीं बख़्तरबंद प्रभाग, Trier, होवित्ज़र तोपों ने, पैदल सेना, 1945, ,


Slovak :

nacistickej, nemeckej ríše, druhá svetová vojna, vojna, holokaust, diktatúra, nacizmus, fašizmus, vojenský vodca, nacistické Nemecko, Nemci, svetová vojna 2, WW II, WW 2, druhej svetovej vojny, vojenská, zbraní, vojaci, spojenci, armády, osi, boj, bitka, zabiť, útočný, ruiny, zničený, zničené, spojencov, vojakov, oslobodenie, Európa, Nemecko, 10. tanková divízia, Trier, húfnice, pechoty, 1945, ,


Ukrainian :

нацистська, німецької імперії, світової війни, війни, Голокост, диктатури, нацизму, фашизму, полководець, нацистської Німеччини, німці, світова війна 2 світової війни, WW 2, Другої світової війни, військовий, зброї солдатів союзників, армії, осі, боротьба, битва, вбити, наступ, руїни, зруйнований, знищених, союзників, війська, звільнення, Європи, Німеччина, 10 бронетанкової дивізії, Трір, Гаубиця, піхоти, 1945, ,


Vietnamese :

Đức Quốc xã, Đế quốc Đức, thế chiến II, chiến tranh, holocaust, chế độ độc tài, chủ nghĩa phát xít, chủ nghĩa phát xít, lãnh đạo quân sự, phát xít Đức, người Đức, chiến tranh thế giới 2, Đệ nhị thế chiến, WW 2, chiến tranh thế giới thứ hai, quân sự, vũ khí, binh sĩ, đồng minh, quân đội, trục, cuộc chiến, trận, giết, cuộc tấn công, tàn tích, bị hủy hoại, bị phá hủy, đồng minh, quân đội, giải phóng, Châu Âu, Đức, sư đoàn thiết giáp 10, Trier, pháo, bộ binh, 1945, ,


Produced

20-02-1945   

Definition:

SD
color audio

Format:

4:3
Original video: The Liberation of Europe: The Push to Berlin 6.
Click to view the video from this part!

ID Nr.:

_15841

Uploaded:

04-10-2011 19:12:11

Rights-ready pricing
Your price:
Requires all project details to be selected
How to buy/download?

video  image  sound  text  all

I am Hédi, can I help you?

mail  skype  call