Facebook

Prague Spring: Russian anti-signs, demonstrations (00:00:37)
Original video: Prague Spring: Soviet tank invasion of Czechoslovakia (00:00:25)

Show available content from this video:

You can download the latest Adobe Flash Player here, then you have to enable the Javascript in your browser!

If you use iPhone, iPad, iPod, etc. try using Skyfire the ultimate browser

Download:

download link will be emailed after the payment is completed

Available formats: PAL: SD 720x576 25 fps 4.235 Kbit/sec
NTSC: SD 720x486 29,97 fps 4.235 Kbit/sec
Filesize: 19 Mb
Download format - web quality: 480x360 800 Kbit/sec
Sound: 192 Kbit/sec 48 KHz stereo
Still images from SD video jpg 720x576
Documents: html

Storyboard:

Click to view the video from this part!
show images
Prague Spring - 0001.sec Prague Spring - 0013.sec Prague Spring - 0018.sec Prague Spring - 0024.sec Prague Spring - 0033.sec

Title:

Prague Spring: Russian anti-signs, demonstrations

Rights-Managed, Footage

Location and time:

Czechoslovakia, Prague, 1968

Description:

Russian anti-signs, demonstrations

Other languages: show / hide


Vietnamese :

Alexander Dubcek, Ludvik Svoboda, Gustav Husák, Leonid Brezhnev, Pražské jaro, khối Hiệp ước Warsaw đồng minh xâm lược đất nước này, Liên Xô, Tiệp Khắc, chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản, độc tài, mùa xuân Praha, Cộng hoà Séc, Slovakia, kháng nghị vụ tự tử của một sinh viên, quân sự, xe tăng, Đảng Cộng sản Tiệp Khắc, KSČ, khối Đông Âu, Literární listy, Ludvík Vaculík, Milan Kundera, Jan Procházka, Antonín Jaroslav Liehm, Pavel Kohout, Ivan Klíma, Ota Šik, khối cộng sản, chiến tranh lạnh, USSR, Hungary, Ba Lan, Bulgaria, Đông Đức, Josef Smrkovský, Oldřich Černík, František Kriegel, Bratixlava, chủ nghĩa Mác-Lenin, dẫn vô sản, khối Hiệp ước Warsaw tấn công Tiệp Khắc, học thuyết Brezhnev., quảng trường Wenceslas Square, 1968, Nga chống-dấu hiệu, áp phích, cuộc biểu tình, khối lượng, ,


Produced

1968

Definition:

SD
color audio

Format:

4:3
Original video: Prague Spring: Soviet tank invasion of Czechoslovakia
Click to view the video from this part!

ID Nr.:

506_5026

Uploaded:

19-09-2010 16:47:30

Rights-ready pricing
Your price:
Requires all project details to be selected
How to buy/download?

video  image  sound  text  all

I am Hédi, can I help you?

mail  skype  call